WOZViewer.nl Uw WOZ informatiepunt

WOZ loket

WOZ-waarde niet verlaagd dan bent u natuurlijk ook geen kosten verschuldigd. Begin direct en maak bezwaar tegen uw WOZ.

In de eerste twee maanden van elk jaar ontvangt u de WOZ-beschikking van uw woning. De WOZ-waarde in de beschikking is de grondslag voor diverse belastingen en heffingen zoals:

  • eigenwoningforfait
  • onroerendzaakbelasting
  • riool- en waterschap heffing  

Woz waarde opvragen

  • Koopsom en WOZ, hiermee ontvangt u een modelmatige WOZ waardering en de laatste transactie (inclusief transactie datum) van den woning.
  • WOZ-waarde rapport , hiermee ontvangt u een modelmatig taxatierapport inclusief foto's en statistieken.

Gratis bezwaar laten maken

Het WOZ-waarde rapport bevat alle informatie (referentiepanden, transacties in de buurt, modelmatige waarderingen en voorbeeld bezwaarbrieven) om een bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ waarde van de gemeente.

Bezwaar laten maken door WOZ-Consultants “85% succesvol &, klaar in 3 minuten”. 
Wij brengen u in contact met WOZ-specialisten die voor u GRATIS bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. 
De kosten van de procedure worden door de gemeente vergoedt als de WOZ-waarde wordt verlaagd. Wordt de WOZ-waarde niet verlaagd dan bent u natuurlijk ook geen kosten verschuldigd. Begin direct en maak bezwaar tegen uw WOZ.